Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2018

Thứ sáu - 27/07/2018 08:18   Đã xem: 722   Phản hồi: 0

Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Huởng ứng Giải báo chí này, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đề nghị các nhà báo, hội viên tích cực tham gia Cuộc thi. Dưới đây là thể lệ cuộc thi.

Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2018


I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
- Thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tôn vinh, trao giải cho tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp Giáo dục, về các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục; thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và xã hội đối với sự nghiệp Giáo dục Việt Nam.
- Tri ân các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho ngành Giáo dục, đổi mới sáng tạo trong dạy và học.
- Tăng cường truyền thông rộng rãi những thành tựu, kết quả của ngành Giáo dục trong việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TƯ và những đóng góp của ngành Giáo dục cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
II. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Tên gọi
Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018.
2. Thời gian tổ chức
Từ tháng 7/2018 đến tháng 11/2018.
3. Phạm vi và đối tượng tham gia
- Tất cả công dân Việt Nam, bao gồm những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.
- Tác phẩm/ chùm tác phẩm tham dự Giải phải được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.
4. Quy định về tác giả và số lượng tác phẩm tham dự
- Mỗi tác giả, nhóm tác giả gửi tối đa 05 tác phẩm tham gia dự Giải.
- Tác giả có tác phẩm gửi dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật báo chí và các quy định khác của pháp luật.
- Thành viên Hội đồng chấm Giải, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức không được gửi tác phẩm tham dự Giải.
5. Tiêu chí xét trao Giải
a) Tác phẩm báo chí được trao Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018 là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng kể từ ngày 05/9/2017 đến ngày 05/9/2018. Nếu tác phẩm đăng, phát nhiều kỳ thì ít nhất phải có có 2/3 số tác phẩm trong khoảng thời gian nêu trên.
b) Tác phẩm được xét trao Giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề về Giáo dục và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác đổi mới Giáo dục.
c) Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi ở địa phương vẫn được quyền dự Giải nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/ đơn vị, thời gian tổ chức giải thưởng.
d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao Giải:
- Loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.
- Thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình
- Không xét các tác phẩm đang chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. Không nhận các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện…); ảnh ghép, ảnh vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.
e) Tác phẩm được xét trao Giải phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.
6. Hội đồng giám khảo: do Ban Chỉ đạo ra quyết định thành lập.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI
1. Nội dung các tác phẩm dự thi
Tác phẩm tham dự Giải tập trung phản ánh chính xác, hiệu quả một trong các nội dung sau:
- Các hoạt động giáo dục tiêu biểu đã và đang triển khai ở các địa phương, cơ sở giáo dục các cấp học từ mầm non đến đại học.
- Các tập thể, cá nhân có nhiều giải pháp, kết quả, thành tích nổi bật, đổi mới sáng tạo trong dạy và học theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TƯ năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Những câu chuyện xúc động, có ảnh hưởng, tác động tích cực và truyền cảm hứng đối với xã hội về hình ảnh người thầy và những cống hiến của họ đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước.
2. Thể loại, loại hình và cách thức gửi tác phẩm
2.1. Thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình.
2.2. Loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.
Quy định đối với từng thể loại như sau:
a. Báo in
- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 03 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.
- Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.
b. Báo điện tử
- Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 03 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.
- Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau, không có tên loạt bài.
c. Phát thanh
- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.
- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.
d. Truyền hình
- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.
- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 120 phút/tác phẩm.
2.3. Hình thức trình bày: Các tác phẩm phải được trình bày bằng tiếng Việt được đăng tải trên các loại hình báo chí được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép, phát hành trong nước và ở nước ngoài, thời gian đăng, phát từ ngày 05/9/2017 đến hết ngày 05/9/2018.
2.4. Về bản quyền tác phẩm: Không nhận các tác phẩm báo chí đã được trao giải thưởng tại các cuộc thi quốc gia và toàn quốc. Các tác phẩm đã tham gia các giải thưởng khác vẫn được quyền tham dự Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018, nhưng phải ghi rõ mức giải đã được trao, cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra Giải.
Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm tác phẩm được công bố.
2.5. Cách gửi tác phẩm
- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối; kèm theo bản sao.
- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.
- Đối với tác phẩm truyền hình: Ghi lên đĩa DVD hoặc USB, tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng, thời gian phát sóng, có kịch bản với lời bình chi tiết, kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.
- Mỗi tác phẩm phải gửi kèm:
+ Thông tin về tác giả: họ và tên, bút danh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại di động, email, địa chỉ.
+ Bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt, bao gồm: loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm.
- Các tác phẩm dự thi sai quy định sẽ bị loại và Ban tổ chức không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại có liên quan.
IV. CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018 được trao cho các tác phẩm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.
1. Cơ cấu giải
Ban Tổ chức trao giải thưởng cho mỗi loại hình gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và một số giải Khuyến khích.
2. Giá trị giải thưởng
- Biểu trưng Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018.
- Chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tiền thưởng bằng tiền mặt:
+ Giải nhất: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng);
+ Giải nhì: 15.000.000 đồng/ giải (Mười lăm triệu đồng);
+ Giải ba: 10.000.000 đồng/ giải (Mười triệu đồng);
+ Giải khuyến khích: 5.000.000 đồng/ giải (Năm triệu đồng).
01 tác phẩm xuất sắc được xét chọn từ 04 tác phẩm đoạt giải Nhất của 04 loại hình được nhận phần thưởng: chuyến thăm tìm hiểu giáo dục tại Vương quốc Anh dành cho 1 người, thời gian 14 ngày, trị giá 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng), không quy đổi thành tiền mặt.
3. Nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải (02 nhân vật)
Được nhận biểu trưng “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018 và phần quà (hoặc tiền mặt) trị giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
4. Tiền thưởng nêu trên đã bao gồm thuế thu nhập mà các tác giả đoạt giải phải thực hiện nghĩa vụ thuế của Nhà nước.
Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả và đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại (03 số báo liên tiếp), trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://moet.gov.vn ).
Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức vào dịp 20 tháng 11 năm 2018.
5. Sử dụng tác phẩm
Tất cả các tác phẩm tham dự Giải không trả lại tác giả.
Ban tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham gia dự Giải phục vụ cho công tác tuyên truyền và quảng bá các hoạt động của Ngành dưới mọi hình thức.
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM
1. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày phát động đến 15/9/2018.
2. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Báo Giáo dục & Thời đại, 29B Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua Email: cuocthiVSNGDVN@gmail.com
Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Bài tham gia dự Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm tham dự Giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.
VI. CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC GIẢI THƯỞNG
Báo Giáo dục và Thời đại là Cơ quan thường trực Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018.
Các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan xuất bản, các bộ, ngành và địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các nước, cùng các tác giả trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí phù hợp các quy định trong Thể lệ Giải lựa chọn và gửi tác phẩm dự thi đến Cơ quan thường trực Giải thưởng trước ngày 15 tháng 9 năm 2018.
VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC
Kinh phí thực hiện Giải sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.
Thu Quỳnh (T.H)
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập58
  • Hôm nay11,569
  • Tháng hiện tại535,796
  • Tổng lượt truy cập17,465,754

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:60 | lượt tải:16

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:77 | lượt tải:20

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:164 | lượt tải:43

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:174 | lượt tải:54

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:195 | lượt tải:60

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây