THỂ LỆ CUỘC THI BÁO CHÍ “Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống”

Thứ tư - 06/01/2021 15:22   Đã xem: 1124   Phản hồi: 0

Thực hiện Quyết định số 150-QĐ/TU, ngày 04/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống” (viết tắt là Cuộc thi); căn cứ kế hoạch tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

THỂ LỆ CUỘC THI BÁO CHÍ  “Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống”
I. NỘI DUNG DỰ THI
1. Về đối tượng tham gia Cuộc thi 
Các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương; lực lượng cộng tác viên công tác tại các trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông cấp huyện và các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh; các tác giả không chuyên là công dân Việt Nam đang công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh có tác phẩm báo chí được đăng tải trên các cơ quan báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và phù hợp với Thể lệ này được tham gia dự thi.
Tác giả không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.
Các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không tham dự Cuộc thi.
2. Tác phẩm dự thi
2.1. Đề tài 
Thông tin, tuyên truyền về nội dung và việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, giải pháp thiết thực; kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuyên truyền nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Căn cứ tình hình thực tiễn, hằng năm, Ban Tổ chức Cuộc thi có định hướng các chủ đề, nội dung cần tập trung tuyên truyền.
2.2. Loại hình và thể loại tác phẩm được xét trao giải 
* Loại hình: Báo in, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình), báo điện tử, ảnh báo chí.
* Thể loại: 
- Báo hình: phóng sự, trao đổi - tọa đàm, phỏng vấn, tọa đàm.
- Báo nói: phóng sự, trao đổi - tọa đàm, phỏng vấn.
- Báo in, báo điện tử: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký.
- Ảnh báo chí: ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh.
2.3. Tiêu chí các tác phẩm tham gia dự thi
a) Tiêu chí chung
Tác phẩm báo chí là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt) đăng, phát trên các loại hình báo chí kể từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hằng năm. 
Các tác phẩm phải được đăng, phát trên một trong các cơ quan báo chí của tỉnh hoặc cơ quan báo chí Trung ương. Tác phẩm tham dự Cuộc thi phải bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới trong công tác triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết thực tiễn, đề xuất giải pháp có tính thuyết phục; phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo. 
Không gửi các tác phẩm dự thi đã đoạt giải tại các giải báo chí của Trung ương, của tỉnh; Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Không xét các tác phẩm đang chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện…); các tác phẩm hội họa, ký họa, tranh biếm họa, trào phúng; ảnh ghép, ảnh vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật. Tác phẩm phải đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.
Tác phẩm ở mỗi loại hình không được trùng nhau về đề tài. Nếu nội dung giống nhau, chỉ khác nhau về hình thức thể hiện, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chọn tác phẩm được đăng tải trước để chấm.
b) Tiêu chí riêng đối với từng loại hình báo chí
- Báo in: Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả đứng tên về cùng một sự kiện, đề tài và thực hiện bằng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.
- Báo điện tử: Tác phẩm tham dự Cuộc thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên về cùng một sự kiện, đề tài.
-  Phát thanh: Cuộc thi nhận tác phẩm ở các thể loại sau:
+ Phóng sự ngắn: Thời lượng không quá 04 phút
+ Phóng sự: Thời lượng không quá 10 phút
+ Phỏng vấn: Thời lượng không quá 05 phút
+ Chương trình tọa đàm - trao đổi: Thời lượng không quá 15 phút
Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn.
- Truyền hình: Cuộc thi nhận tác phẩm ở các thể loại sau:
+ Phóng sự ngắn: Thời lượng không quá 04 phút.
+ Phóng sự, loạt phóng sự (không quá 3 kỳ): Thời lượng không quá 10 phút/kỳ.
+ Phỏng vấn: Thời lượng không quá 05 phút.
+ Chương trình tọa đàm - trao đổi: Thời lượng không quá 30 phút.  
- Ảnh báo chí: Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh (không quá 5 ảnh), đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). 
3. Thời gian tổ chức Cuộc thi
Bài dự thi được tính từ thời điểm Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi. Hằng năm, tiến hành sơ kết, chấm và trao giải cho các tác phẩm đoạt giải; tổng kết Cuộc thi vào năm 2025.
4. Gửi tác phẩm dự thi
4.1. Nơi nhận tác phẩm
- Các tác giả gửi tác phẩm dự thi về các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương.
- Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh lựa chọn tác phẩm báo chí có chất lượng theo yêu cầu Thể lệ gửi về một trong các đơn vị: Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH Thái Nguyên, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. 
- Các cơ quan báo chí Trung ương gửi tác phẩm dự thi về Hội Nhà báo tỉnh.
- Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh tổng hợp, lập danh sách và gửi hồ sơ tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Phòng Thông tin - Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
4.2. Hình thức nộp tác phẩm về Ban Tổ chức Cuộc thi
- Đối với tác phẩm phát thanh: Mỗi tác phẩm trong 01 file (định dạng file MP3, MP4 bit rate từ 256Kb/s hoặc định dạng WAV). Tác phẩm để trong USB có chất lượng tốt, kèm theo văn bản lời bình của tác phẩm (ghi rõ: tên tác phẩm, tác giả, đơn vị, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng).
- Đối với tác phẩm truyền hình: Mỗi tác phẩm trong 01 file định dạng MP4. Tác phẩm để trong USB có chất lượng tốt, kèm theo văn bản thuyết minh hoặc lời bình của tác phẩm (ghi rõ: tên tác phẩm, tác giả, đơn vị, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng).
- Đối với tác phẩm báo viết, báo điện tử, ảnh báo chí: gửi kèm bản photo ấn phẩm báo chí, đường link đã đăng tải (ghi rõ tác phẩm ở trang, số báo, ngày phát hành, địa chỉ đăng tải và tên báo).
- Tác phẩm tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.
- Ban Tổ chức sẽ không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt giải.
- Danh sách tác phẩm gửi dự thi phải ghi rõ tên thật, bút danh, địa chỉ và số điện thoại, email của tác giả hoặc cơ quan, có xác nhận của cơ quan báo chí (đối với tác phẩm đăng trên cơ quan báo chí của tỉnh) hoặc Hội Nhà báo tỉnh (đối với tác phẩm đăng trên báo Trung ương) gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi theo thời gian quy định. 
4.3. Số lượng 
- Báo Thái Nguyên: không quá 30 tác phẩm (báo in và báo điện tử).
- Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên: không quá 10 tác phẩm.
- Đài PT-TH Thái Nguyên: không quá 30 tác phẩm phát thanh và 30 tác phẩm truyền hình. Trong đó, đối với mỗi loại hình không quá 20 tác phẩm do đơn vị sản xuất, số còn lại là tác phẩm của các trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông cấp huyện.
- Các cơ quan báo chí Trung ương: Không quá 02 tác phẩm/đơn vị. Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chấm chọn gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi không quá 50 tác phẩm.
5. Ban Giám khảo Cuộc thi
Ban Giám khảo do Ban Tổ chức Cuộc thi lựa chọn, thành lập, gồm các nhà báo thuộc các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương; lãnh đạo các cơ quan của tỉnh có kinh nghiệm công tác, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 
II. SỐ LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG 
1. Số lượng giải thưởng
Đối với mỗi loại hình (báo in và ảnh báo chí; báo hình; báo nói) gồm có: 01 giải A; 03 giải B; 05 giải C; 10 giải Khuyến khích. Loại hình báo điện tử được xét trao giải như sau: các bài viết được xét trao giải cùng với loại hình báo in; thể loại video clip, phóng sự truyền hình, chương trình tọa đàm, phim tài liệu được xét trao giải cùng với loại hình báo hình. Ngoài ra, hằng năm Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xét chọn 01 tác phẩm xuất sắc để trao giải đặc biệt (nếu có).
2. Giá trị giải thưởng
- Giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng
- Giải A: 5.000.000 đồng
- Giải B: 4.000.000 đồng
- Giải C: 3.000.000 đồng
- Giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng
Tùy theo số lượng, chất lượng cụ thể của các tác phẩm dự thi hằng năm, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét quyết định điều chỉnh về cơ cấu, số lượng, giá trị giải thưởng đối với từng loại hình. 
* Thể lệ này có giá trị thực hiện từ năm 2021. Tuỳ theo tình hình, điều kiện cụ thể, hằng năm, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét bổ sung, điều chỉnh Thể lệ Cuộc thi cho phù hợp với thực tiễn./. 
   BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm77
  • Hôm nay25,746
  • Tháng hiện tại498,418
  • Tổng lượt truy cập17,428,376

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:59 | lượt tải:16

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:76 | lượt tải:20

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:163 | lượt tải:43

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:174 | lượt tải:54

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:194 | lượt tải:60

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây