Hướng dẫn về việc đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021-2026

Thứ ba - 18/05/2021 15:11   Đã xem: 4168   Phản hồi: 0

Ngày 06/5/2021, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 100/HD-HNBVN về việc đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021-2026. Nội dung Hướng dẫn như sau:

I. MỤC ĐÍCH 
Việc xét đổi, cấp thẻ giai đoạn 2021-2026 cho hội viên Hội Nhà báo Việt Nam nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ hội viên, tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ chức Hội phủ hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam theo Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đây là dịp các cấp Hội Nhà báo rà soát lại tiêu chuẩn, phẩm chất của từng hội viên ngay từ cấp chi hội, tạo điều kiện cho hội viên trong hoạt động Hội. 
Mẫu thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021-2026 về cơ bản kế thừa quy cách, hình thức và thông tin thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021. 
II ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN 
1. Đối tượng được xét đổi, cấp thẻ: Toàn bộ hội viên đã được các cấp Hội đề nghị đổi thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026; hội viên có quyết định chuẩn y kết nạp. 
Không xét đổi thẻ đối với các trường hợp sau: Người được cấp thẻ hội viên nhưng chuyển sang làm nhiệm vụ khác không còn là đối tượng được cấp thẻ hội viên theo quy định tại Điều 9 Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; người được cấp thẻ hội viên đã nghỉ hưu không có nguyện vọng sinh hoạt hội, hết thời hạn hợp đồng lao động nhưng không được ký tiếp hợp đồng lao động mới hoặc không tiếp tục làm việc tại cơ quan báo chí. 
2. Điều kiện và tiêu chuẩn: 
- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Mục III Hướng dẫn này. 
Không vi phạm Điều lệ Hội, 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm xét đổi, cấp thẻ. | 
III. HỒ SƠ ĐỔI, CẤP THẺ HỘI VIÊN 
Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, Liên Chi hội và Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội thành lập Ban đổi, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026, chịu trách nhiệm xét duyệt danh sách hội viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đổi và cấp thẻ hội viên; rà soát, kiểm tra các thông tin liên quan về người đề nghị đổi, cấp thẻ trước khi gửi hồ sơ về Hội Nhà báo Việt Nam. Hồ sơ đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên gồm: 
1. Công văn đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026 của tổ chức Hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam. 
2. Sơ yếu lý lịch (Bản khai) của người đề nghị đổi, cấp thẻ, thực hiện việc kê khai theo mẫu quy định, được thủ trưởng cơ quan báo chí xác nhận, đóng dấu của cơ quan báo chí: đổi thẻ thực hiện theo Mẫu số 01/DSĐT, cấp thẻ thực hiện Mẫu số 01/DSCT (Kèm theo mẫu) 
3. Hai (2) ảnh thẻ 2cm x 3cm của người đề nghị đổi, cấp thẻ, 01 ảnh dán vào Bản khai sơ yếu lý lịch, 01 ảnh gửi về Trung ương Hội ghi họ tên, cơ quan công tác phía sau ảnh. 
4. Danh sách đề nghị đổi thẻ hội viên 
4.1. Đối với Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Chủ tịch Hội; chữ ký của Trưởng Ban Kiểm tra (Kèm theo Mẫu số 02/DSĐT). Các chi hội trực thuộc phải có chữ ký của Thư ký Chi hội, xác nhận của thủ trưởng cơ quan báo chí gửi Hội Nhà báo tỉnh, thành phố để tổng hợp. 
4.2. Đối với Liên Chỉ hội trực thuộc Trung ương Hội: 
+ Các Liên Chi hội thuộc cơ quan báo chí: Báo Nhân Dân, TTXVN, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo điện tử Dân trí, Báo Thanh Niên, Trung tâm PT-TH Quân đội phải có chữ ký của Chủ tịch Liên Chi hội, Trưởng Ban Kiểm tra và xác nhận của cơ quan báo chí. 
+ Liên Chi hội thuộc ban, bộ, ngành có từ hai cơ quan báo chí trở lên: phải có chữ ký của Chủ tịch Liên Chi hội, Trưởng Ban Kiểm tra và xác nhận của cơ quan chủ quản. 
(Kèm theo Mẫu số 03/DSĐT) 
Các chi hội trực thuộc phải có chữ ký của Thư ký Chi hội, xác nhận của thủ trưởng cơ quan báo chí gửi Liên Chi hội để tổng hợp. 
4.3. Đối với Chi hội Nhà báo trực thuộc Trung ương Hội, phải có chữ ký của Thư ký Chi hội, người phụ trách công tác kiểm tra và xác nhận của thủ trưởng cơ quan báo chí (Kèm theo Mẫu số 04/DSĐT). 
5. Danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên được thực hiện tương tự như quy định tại khoản 4, mục III Hướng dẫn này và theo Mẫu số 02/DSCT, 03/DSCT, 04/DSCT (Kèm theo mẫu). 
6.Thực hiện Khoản 4, Điều 4, Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ và Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động và quản lý hội: "Hội được thành lập Liên chi hội, chi hội, phân hội, tổ hội thuộc hội (gọi chung là tổ chức cơ sở thuộc hội) theo quy định của điều lệ hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14, Nghị định số 45/2010/NĐCP phê duyệt. Tổ chức cơ sở do hội thành lập không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng”. Theo đó, từ ngày 01/6/2013 Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc Trung ương Hội không được sử dụng con dấu. Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc Trung ương Hội được cơ quan công an cấp con dấu trước năm 2013 khẩn trương rà soát, thực hiện giao nộp lại con dấu theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 18, Nghị định số 99/2016/NĐCP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước. 
Mẫu thẻ hội viên Hội Nhà báo giai đoạn 2016-2021
IV. THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ ĐỔI, CẤP THẺ HỘI VIÊN 
1. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 01/6/2021-30/7/2021 (Theo dấu bưu điện). 
2. Thời hạn cấp phát thẻ: Quý IV năm 2021. 
Sau thời hạn nêu trên, cấp Hội, hội viên nào không hoàn tất hồ sơ đổi thẻ phải chịu trách nhiệm về việc không đảm bảo quyền lợi hội viên. 
Hồ sơ đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026 gửi về Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam, địa chỉ 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Email: bancongtachnbvn@gmail.com.

Tác giả bài viết: Hồng Hải

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:60 | lượt tải:16

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:79 | lượt tải:20

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:164 | lượt tải:43

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:175 | lượt tải:54

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:197 | lượt tải:60

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay19,957
  • Tháng hiện tại593,454
  • Tổng lượt truy cập17,523,412

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây