Thể lệ Cuộc thi sáng tác và triển lãm ảnh nghệ thuật Thái Nguyên 2022 Chủ đề "Nắng mới xứ Trà”

Thứ tư - 13/04/2022 09:23   Đã xem: 803   Phản hồi: 0

Căn cứ Kế hoạch số 624/KH-SVHTTDL ngày 25/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Cuộc thi sáng tác và triển lãm ảnh nghệ thuật Thái Nguyên 2022 , Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi thông báo thể lệ như sau:

I. CHỦ ĐỀ, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Chủ đề: “Nắng mới xứ Trà ”.
2. Đối tượng dự thi

- Công dân Việt Nam và người nước ngoài, đang sinh sống, học tập, công tác trên lãnh thổ Việt Nam; các nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, những người quan tâm đến miền đất, con người, có ý tưởng, sáng tạo các hình ảnh đẹp, ấn tượng về Thái Nguyên
- Thành viên BTC, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Cuộc thi chỉ được gửi tác phẩm hưởng ứng cuộc thi để chọn trưng bày, tác phẩm được tuyển chọn bình đẳng như các đối tượng theo Thể lệ cuộc thi nhưng không được dự xét giải thưởng.
3. Thời gian
- Phát động cuộc thi: Tháng 4/2022.
- Nhận ảnh dự thi: Từ 01/4/2022 đến hết ngày 15/8/2022.
- Tổ chức chấm thi: Tháng 9/2022.
- Tổ chức trưng bày triển lãm và tổng kết trao thưởng: Tháng 10/2022.
4. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi
- Tác giả gửi tác phẩm gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Ảnh dự thi Cuộc thi “Nắng mới xứ Trà”, về địa chỉ: Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 19, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên. BTC tính theo dấu bưu điện và không chịu trách nhiệm trong việc thất lạc tác phẩm khi gửi qua đường bưu điện.
- Bên cạnh việc gửi tác phẩm trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, tác giả có trách nhiệm gửi thêm file ảnh thông qua địa chỉ email cá nhân vào địa chỉ email: hathuthainguyen@gmail.com, hoặc gửi USB có chứa các file ảnh dự thi đó đến Ban Tổ chức theo thời gian quy định.
- Thông tin liên hệ để gửi ảnh: Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 02083.851.732/0915.209.673
5. Cơ cấu và giá trị giải thưởng
Các tác phẩm đoạt giải Nhất, Nhì, Ba sẽ được tính điểm vào Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam.
BTC trao giấy chứng nhận của Hội nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam kèm theo tiền thưởng, gồm:
- 01 giải Nhất, trị giá: 10.000.000 đồng.
- 02 giải Nhì, trị giá: 6.000.000 đồng/tác phẩm.
- 03 giải Ba, trị giá: 3.000.000 đồng/tác phẩm.
- 10 giải khuyến khích, trị giá: 1.000.000 đồng/tác phẩm.
Căn cứ vào chất lượng Cuộc thi, BTC có thể điều chỉnh, quyết định cơ cấu giải thưởng và kinh phí giải thưởng các giải cho phù hợp.
II. NỘI DUNG, YÊU CẦU, HÌNH THỨC TÁC PHẨM DỰ THI
1. Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi

- Tác phẩm phải đảm bảo chất lượng và mục đích, yêu cầu, nội dung chủ đề của cuộc thi.
- Tác phẩm chưa được công bố, phổ biến hoặc gửi tham gia các cuộc thi khác do Trung ương và các địa phương khác tổ chức.
- Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi theo quy định của pháp luật, nếu phát hiện tác phẩm vi phạm về bản quyền tác giả, quyền liên quan và các quy định về thể lệ của cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tác phẩm không được sao chép, mô phỏng ý tưởng, nội dung của các tác giả khác trong và ngoài nước hoặc mô phỏng ý tưởng, nội dung các tác phẩm khác của tác giả đã được công bố; không được cắt ghép hoặc sử dụng photoshop làm sai lệch nội dung thực tế của tác phẩm.
- Những tác phẩm đoạt giải, BTC được quyền sử dụng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức khi thấy phù hợp. Những tác phẩm không đoạt giải, Ban Tổ chức không trả lại tác giả.
- Mỗi tác giả chỉ được dùng 01 (một) tên, 01 (một) địa chỉ để gửi ảnh dự thi. Trường hợp dùng bút danh, phải ghi kèm theo họ và tên chính.
2. Hình thức tác phẩm ảnh
- Tác phẩm dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, không ép plastic, không dán lên bìa cứng.
- Ảnh dự thi là ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, tối thiểu từ 03ảnh, tối đa 07 ảnh, tác giả phải đánh số thứ tự trong bộ ảnh.
- Số lượng tác phẩm tham gia: Không hạn chế.
- Ảnh dự thi có kích thước CP3 cỡ 30cm x40cm và 30cm x45cm. Mỗi tác phẩm gửi kèm theo một file kỹ thuật số, định dạng "jpg”; độ phân giải tối thiểu 300dpi, dung lượng mỗi file tối thiểu 5MB. Nếu tác giả không gửi file ảnh có kích cỡ, chất lượng theo quy định, BTC có quyền loại tác phẩm đó mà không cần báo trước. Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin.
III. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
1. Quyền sử dụng tác phẩm dự thi của Ban Tổ chức

- BTC được quyền biên tập, sử dụng, đăng tải tác phẩm dự thi đoạt giải và sử dụng cho hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
- BTC không trả lại tác phẩm đã gửi dự thi và không chịu trách nhiệm về tác phẩm sai quy định, hư hỏng, thất lạc trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức.
2. Quy định về bản quyền, quyền sở hữu tác phẩm 
- BTC không chịu trách nhiệm với các ảnh dự thi vi phạm bản quyền tác giả, không can thiệp vào vấn đề tranh chấp bản quyền được gửi từ các tác giả; không trả lại những tác phẩm không đoạt giải; nếu vi phạm bản quyền tác giả liên quan theo quy định của pháp luật, BTC sẽ thu hồi giải thưởng, tiền thưởng và giấy chứng nhận.
- Tác giả không được sử dụng các tác phẩm đang dự thi để gửi tham gia các cuộc thi khác trong thời gian đang diễn ra cuộc thi.
- Nội dung ảnh không phù hợp với yêu cầu cuộc thi, BTC có quyền loại ảnh khỏi cuộc thi mà không cần thông báo cho tác giả.
- Các tác phẩm được lựa chọn đăng trên báo, tạp chí, Website được chi trả nhuận ảnh theo quy định hiện hành (do đơn vị đăng tải chi trả).
- Tác giả có trách nhiệm thực hiện đúng thể lệ cuộc thi; Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân (giải thưởng) theo quy định của pháp luật.
3. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả
- Các tác phẩm đoạt giải và được BTC lựa chọn trưng bày, giới thiệu triển lãm (nếu không đạt giải) sẽ được chi trả nhuận ảnh theo quy định. Các tác phẩm đoạt giải được nhận giấy chứng nhận của BTC, tiền thưởng theo giá trị giải.
- Các tác phẩm đoạt giải Ba trở lên được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp Bằng chứng nhận và tính điểm theo Quy chế của Hội.
- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo trao giải, nếu người đoạt giải thưởng không liên hệ làm thủ tục nhận thưởng thì giải thưởng sẽ hết giá trị và BTC sẽ toàn quyền quyết định giải thưởng đó.
4. Ban Tổ chức và Ban Giám khảo
- Ban Tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn, quyết định thành lập; hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban Giám khảo: Là những người có chuyên môn về lĩnh vực nhiếp ảnh, văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật ở Trung ương và /`địa phương, do BTC lựa chọn, quyết định thành lập. Ban Giám khảo thực hiện chấm tác phẩm; báo cáo kết quả chấm thi với Trưởng Ban tổ chức.
5. Công bố kết quả và khiếu nại
- BTC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về các tác phẩm đoạt giải; thứ tự giải thưởng dựa trên kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo; tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành quyết định công nhận các giải thưởng; tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi.
- Khiếu nại của người dự thi (nếu có): Gửi trực tiếp bằng văn bản khiếu nại trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi BTC công bố các giải thưởng. BTC xem xét giải quyết trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản khiếu nại. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng, kết thúc khiếu nại.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Ban Tổ chức xem xét, giải quyết./.

Tác giả bài viết: Hồng Hải

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:62 | lượt tải:16

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:80 | lượt tải:20

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:167 | lượt tải:44

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:175 | lượt tải:55

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:199 | lượt tải:61

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập53
  • Hôm nay6,127
  • Tháng hiện tại606,734
  • Tổng lượt truy cập17,536,692

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây