Bế mạc Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIII

Thứ ba - 23/03/2021 16:41   Đã xem: 418   Phản hồi: 0

Sáng 23/3, Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp Phiên bế mạc. Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Quân khu I; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương...

HĐND khen thưởng

Đ/c Nguyễn Thanh Hải, UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Thái Nguyên" nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại phiên Bế mạc, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận:
Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh đã kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập, vướng mắc và đưa ra những kiến nghị khả thi; các vị đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều ý kiến thảo luận, chất vấn sâu sắc trên tinh thần xây dựng, cởi mở và thẳng thắn đối với lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, với mục tiêu cuối cùng là đồng thuận biểu quyết các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Thực tiễn cho thấy, các nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua đảm bảo kịp thời, phù hợp và đi vào cuộc sống, tạo nền tảng pháp lý thúc đẩy sự phát triển của địa phương, góp phần ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Thái Nguyên.
HĐND DC TVHUNG

Đ/c Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Báo cáo kết quả công tác của HĐND tỉnh và kết quả công tác của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 được trình bày tại Kỳ họp tổng kết này là minh chứng cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, đồng thuận giữa HĐND và UBND tỉnh trong việc thực hiện yêu cầu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tính đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền cấp tỉnh, để kinh tế - xã hội tỉnh phát triển theo đúng định hướng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thiết thực, ý nghĩa, xứng đáng với niềm tin mà cử tri và nhân dân giao phó.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh:
Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và cũng là năm diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Với quyết tâm cao nhất, ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh trân trọng đề nghị:
Thứ nhất, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đúng yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của tỉnh, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
Thứ hai, UBND tỉnh, các ngành, các cấp chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nội dung các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31-12- 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030, gắn với các giải pháp phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; thực hiện chính sách an sinh xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo tiền đề cho cả nhiệm kỳ 2021-2026. 
Thứ ba, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XIV, bầu các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo thẩm quyền và đúng quy định.
Kỳ họp đã thông qua 20 Nghị quyết, gồm 03 Nghị quyết về công tác cán bộ và 17 Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.266 đoạn từ Ngã tư Sông Công (giao Quốc lộ 3 cũ) đến Ngã tư Điềm Thụy (giao Quốc lộ 37); Nghị quyết thông qua Đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2021; Nghị quyết về việc thông qua Đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng hạ tầng du lịch Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc Quy định mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình; Nghị quyết về việc Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ do điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nghỉ công tác từ ngày 01/01/2021 trở về trước theo quy định của tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Nghị quyết thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí thành lập mới Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
HĐND khen thuong 2
Đ/c Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh" nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Thái Nguyên" nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND tỉnh đã tặng quà lưu niệm cho các đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 thôi không tái cử nhiệm kỳ tới.
 
Ngọc Khuê
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:60 | lượt tải:16

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:77 | lượt tải:20

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:164 | lượt tải:43

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:174 | lượt tải:54

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:196 | lượt tải:60

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập38
  • Hôm nay12,598
  • Tháng hiện tại563,277
  • Tổng lượt truy cập17,493,235

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây