Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025: Cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên

Thứ tư - 26/08/2020 21:17   Đã xem: 664   Phản hồi: 0

Với diện tích, dân số và số đơn vị hành chính đều thuộc nhóm đứng đầu, Đại Từ được xác định là cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên. Phát huy những lợi thế sẵn có, cùng việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Đại Từ đạt được nhiều kết quả manh tính đột phá, tạo động lực thúc đẩy nhanh kinh tế - xã hội phát triển.

 
Huyện Đại Từ đón nhận Chứng nhận sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chè Đại Từ

Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ tự hào vì cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng đề ra đều đạt và đạt vượt mức so với kế hoạch. Trong đó, điểm nhấn là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,88%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2020 là: Công nghiệp và xây dựng 79,8%; dịch vụ 8,0%; nông - lâm - thủy sản 12,2%. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 25,29, vượt 8,29% so với chỉ tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt 80,48 triệu đồng/năm. Các lĩnh vực về giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội đều có sự khởi khắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về công tác xây dựng đảng, trong nhiệm kỳ qua số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 90% (nghị quyết là trên 85%); số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là trên 90% (nghị quyết là trên 80%)…
 
Đến nay, huyện Đại Từ có 100% tuyến đường liên xã được cứng hóa, cơ bản đường giao thông liên xóm được bê tông hóa

Một trong những đột phá mà huyện Đại Từ tập trung thực hiện và đạt kết quả ấn tượng trong nhiệm kỳ qua là đầu tư kết cấu hạ tầng. Tổng vốn ngoài ngân sách dành cho xây dựng kết cấu hạ tầng có mức tăng mạnh, đạt trên 9.000 tỷ đồng. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, huyện đã sử dụng có hiệu quả số vốn này trong phát triển cơ sở hạ tầng. Trong đó, kinh phí làm đường giao thông 650 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa phòng học 2.200 tỷ đồng; đầu tư xây dựng đường điện 701,7 tỷ đồng; xây mới, cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm 165 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc 105 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa trạm y tế 35 tỷ đồng; đầu tư, xây dựng, nâng cấp chợ 15 tỷ đồng... Nhiều dự án quy mô, hiện đại đã được triển khai, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị của địa phương như: Dự án Khu đô thị kiểu mẫu số 1 thị trấn Hùng Sơn và Chợ trung tâm huyện Đại Từ. Các khu dân cư 1A, 1B, Đồng Khốc, Bán Luông, trung tâm xã Phú Thịnh, Long An và Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị sân vận động trung tâm huyện… cùng các công trình trọng điểm như: Mở rộng Khu di tích lịch sử Quốc gia 27-7, Không gian văn hóa trà, Trung tâm văn hóa các dân tộc huyện Đại Từ... 

 
Chợ trung tâm Đại Từ đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị của địa phương

Cùng với đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được huyện đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến cơ bản trong bức tranh nông thôn. Quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, huy động đồng bộ các nguồn lực để thực hiện chương trình. Trong đó định hướng là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những hạng mục, công trình thiết yếu, phục vụ lợi ích cộng đồng. Quá trình triển khai thực hiện quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch, nhờ đó đã đoàn kết, thống nhất và sự tham gia tích cực của người dân với vai trò chủ thể. Kết quả, tổng nguồn vốn huy động cho Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Đại Từ giai đoạn 2016-2019 là trên 916 tỷ đồng. Trong đó, vốn trực tiếp cho Chương trình là gần 157 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác trên 588 tỷ đồng; các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh đóng góp trên 11 tỷ đồng; nhân dân đóng góp gần 160 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ đã có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 21/28 xã, các xã còn lại đều đạt 14/19 tiêu chí trở lên. . Huyện được tỉnh Thái Nguyên đánh giá là điểm sáng về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.
 
Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới của Đảng bộ huyện Đại Từ

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đảng bộ huyện Đại Từ xác định Đại hội đại biểu lần thứ XXIV là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Dự báo, đánh giá nhiệm kỳ tới sẽ có những thuận lợi và khó khăn đan xen, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển giai đoạn 2020-2025 là cần phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp, tạo bước đột phá xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, những nhiệm vụ trọng tâm là: Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trước năm 2025. Để thực hiện các mục tiêu, Đảng bộ huyện Đại Từ cũng xác định 3 khâu đột phá là: Thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã, thị trấn một sản phẩm; đẩy mạnh phát triển du lịch.

Đảng bộ huyện Đại Từ đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025:
- Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu tăng bình quân 8%/ năm. 
- Giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt năm 2025 đạt 128 triệu đồng.
- Thu ngân sách Nhà nước trong cân đối tăng bình quân 10%/năm.
- Duy trì 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,2%/năm. 
- Năm 2025 có trên 90% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 86% số xóm, tổ dân phố đạt khu dân cư văn hóa; 95% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.
- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.
- Tỷ lệ phát triển đảng viên hàng năm đạt từ 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ đầu nhiệm kỳ.
- Phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. 


 
 ​​​​​​​

Tác giả bài viết: Trần Nhung

Nguồn tin: thainguyen.gov.vn

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:60 | lượt tải:16

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:80 | lượt tải:20

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:166 | lượt tải:44

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:175 | lượt tải:55

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:198 | lượt tải:61

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập293
  • Hôm nay22,673
  • Tháng hiện tại596,170
  • Tổng lượt truy cập17,526,128

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây