Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

Thứ hai - 30/08/2021 12:08   Đã xem: 815   Phản hồi: 0

Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19 và tiếp tục đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên. Ngày 29/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18, chỉ thị:

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Đại học Thái Nguyên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021 - 2022, gồm các nhiệm vụ sau:

- Triển khai kịp thời, cụ thể Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Trung ương và của tỉnh gắn với ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng dạy và học.

- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại từng địa phương; hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập (gọi chung là các cơ sở giáo dục) trên địa bàn tỉnh linh hoạt tổ chức ngày tựu trường, Lễ khai giảng năm học mới, phương án tổ chức dạy học trong năm học bảo đảm hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức năm học mới theo Khung kế hoạch thời gian năm học; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về kế hoạch năm học 2021 - 2022 và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục để phụ huynh, học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong suốt quá trình đến trường và khi trở về nhà.

- Tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh đang được kiểm soát. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể tổ chức dạy học trực tiếp thì tổ chức dạy học trực tuyến để hoàn thành kế hoạch năm học; không tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục mầm non; phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà theo các hình thức phù hợp.

- Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các kỹ năng cần thiết để tiến hành dạy học trực tuyến; xây dựng nền tảng dạy và học trực tuyến dùng chung, hệ thống bài giảng chuẩn hóa, kho học liệu điện tử chia sẻ theo hướng tạo môi trường tương tác, tăng tính thích ứng và trải nghiệm đối với người học, tăng cường khả năng tự học cho học sinh, sinh viên.

- Tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định và lạm dụng thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc thu, quản lý thu - chi theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định; có kế hoạch giãn các khoản thu đầu năm để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh và học sinh; có chính sách hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu, thu - chi không đúng mục đích, không đúng quy định.

- Tham mưu đề xuất giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành Giáo dục bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là giáo viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập và giáo viên, nhân viên thuộc diện thuê khoán tại các trường mầm non, phổ thông công lập.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Đại học Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý, yêu cầu dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến khi phát hiện các cơ sở giáo dục không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Tham mưu cân đối, ưu tiên phân bổ ngân sách nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án của Trung ương, Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu.

- Huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho giáo dục và thực hiện hỗ trợ học sinh, sinh viên, học viên có hoàn cảnh khó khăn, có cha mẹ thuộc đối tượng bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, lao động mất việc làm nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động tự do.

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đại học Thái Nguyên:

- Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh và tình hình dịch bệnh thực tế tại địa phương, xem xét quyết định và chịu trách nhiệm về hình thức tựu trường, tổ chức khai giảng năm học mới, phương án học tập của học sinh, sinh viên, học viên các cấp học, bậc học trên địa bàn quản lý, bảo đảm phù hợp, an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học, trung học cơ sở bảo đảm các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tổ chức khai giảng năm học mới theo phương thức phù hợp.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học; kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm khi có ca nghi nhiễm trong trường học hoặc trong cộng đồng; kịp thời điều chỉnh, quyết định phương án học tập cho học sinh, sinh viên khi có diễn biến mới của dịch COVID-19.

- Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát các khu nhà trọ, phòng trọ và nắm chắc các trường hợp đi, đến, mới về nơi cư trú trên địa bàn, kịp thời phát hiện người từ vùng có dịch để áp dụng biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

5. Yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh:

- Tuân thủ quyết định của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc quy định hình thức học tập đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022 và phương án tổ chức dạy học trong năm học bảo đảm hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động, học sinh, sinh viên của đơn vị mình; kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm khi có trường hợp nghi nhiễm COVID-9 trong trường học.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh, học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, người lao động của nhà trường nắm chắc các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo đủ điều kiện trước khi đến trường, tuân thủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch trong suốt quá trình đến trường và khi trở về nhà; kịp thời thông tin cho nhà trường, chính quyền địa phương khi phát hiện có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị, các cơ sở giáo dục trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 
Theo http://thainguyen.gov.vn/
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:60 | lượt tải:16

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:77 | lượt tải:20

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:164 | lượt tải:43

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:174 | lượt tải:54

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:195 | lượt tải:60

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập126
  • Hôm nay11,017
  • Tháng hiện tại535,244
  • Tổng lượt truy cập17,465,202

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây