Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải làm việc với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ bảy - 30/05/2020 15:17   Đã xem: 414   Phản hồi: 0

Ngày 28/5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy để kịp thời nắm bắt công việc tham mưu, giúp việc của các ban cũng như Văn phòng Tỉnh ủy và lắng nghe tâm tư, kiến nghị của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan.

Tại các buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên BTV, Trưởng các Ban Dân vận, Tổ chức, Tuyên giáo, Nội chính, Ủy ban kiểm tra đã báo cáo khái quát công tác trong nhiệm kỳ vừa qua và những kết quả nổi bật của mỗi lĩnh vực công tác.

Thời gian qua, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh đã được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đặt ra. Các cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường và đổi mới công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW; kịp thời lắng nghe, giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, vướng mắc, tồn tại ngay từ cơ sở. Chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được nâng lên. Công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện, nhất là việc chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả với nhiều cách làm hay, sáng tạo…

 
img 4512
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu tích cực công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là tập trung làm tốt công tác đánh giá cán bộ bảo đảm thực chất, liên tục, đa chiều; việc phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, Thái Nguyên là một trong những tỉnh có số lượng đảng viên cao nhất cả nước (hơn 93.000 đảng viên); tham mưu cho BTV Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác quy hoạch, đánh giá, điều động cán bộ; mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tỉnh; tham mưu ban hành Đề án số 09-ĐA/TU và Kế hoạch số 79-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương đảng; việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố đạt kết quả khá tốt, đã giảm nhiều đầu mối đơn vị. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Ban Tổ chức đã tham mưu cho BTV ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35 -CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thời gian qua đã tăng cường định hướng thông tin tập trung vào tình hình phòng chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế xã hội và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Ban đã duy trì các hội nghị giao ban báo chí hàng tháng, hội nghị báo cáo viên, hội nghị dư luận xã hội để quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đồng thời nắm bắt thông tin, tổng hợp dư luận trong tỉnh để kịp thời có lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tiễn. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt công tác khoa giáo, văn nghệ, công tác lý luận lịch sử Đảng; tích cực tham gia vào các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; xây dựng văn kiện Đại hội Đảng đảm bảo tiến độ, chất lượng…

 
img 4739
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, nhất là trong thời gian chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch, văn bản về công tác nội chính, theo dõi đôn đốc các vụ việc của cơ quan khối nội chính, đối với các vụ việc, vụ án phức tạp đều xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; thực hiện tốt công tác tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân, thành lập tổ công tác giúp Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân; tham mưu công tác trọng tâm về phòng chống tham nhũng, phát hiện các vụ việc tham nhũng, rà soát, thanh tra kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; tham mưu xây dựng báo cáo chuyên đề về nội chính, tham nhũng; thanh tra các vụ việc về kinh tế xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên tăng cường các giải pháp phòng, chống tham nhũng; đặc biệt là công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.
 
img 4794
Tập thể lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thường xuyên, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát của Trung ương, Tỉnh ủy; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa cũng như hàng năm của BTV Tỉnh ủy để lãnh đạo Đảng bộ tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị; thi hành kỷ luật các cán bộ, đảng viên vi phạm; tập trung công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên để răn đe, uốn nắn, chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên không làm trái các quy định của Đảng; giải quyết đơn thư đảm bảo không oan sai, bỏ lọt.

Tại Văn phòng Tỉnh ủy, dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Theo báo cáo, Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan phục vụ các Hội nghị của Ban chấp hành, BTV Tỉnh ủy; chuẩn bị tốt các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo trong các hội nghị; chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, thực hiện nghiêm quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, quy định phát ngôn, nhiệm vụ cơ yếu; phục vụ các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Đến thăm và làm việc với từng đơn vị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao hoạt động tham mưu, giúp việc của các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy đã giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Đảng bộ tỉnh vững mạnh, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển vượt bậc.

 
img 4852
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải và đồng chí Bùi Xuân Hòa chụp ảnh với lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Tỉnh ủy

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đề nghị các đơn vị tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc. Trong đó, nhấn mạnh: Công tác dân vận cần có sự phối hợp với các cấp, các ngành để nắm bắt tư tưởng của nhân dân, nhất là những điểm nóng, phức tạp để giải quyết kịp thời; thực hiện hiệu quả dân vận chính quyền, cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Trong công tác tổ chức cần nắm vững quan điểm cán bộ là cái gốc của Đảng, có cán bộ tốt thì mọi việc đều thành công; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hoàn thành xuất sắc đợt cao điểm phục vụ đại hội Đảng các cấp. Ban Tuyên giáo nghiên cứu nhiều cách làm mới trong công tác tuyên truyền; đặc biệt là không chủ quan trong việc tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19; tăng cường tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Ban Nội chính phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh trong viêc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, nhất là trong thời gian chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp; theo dõi đôn đốc việc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh; giám sát các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo để nâng cao hiệu quả tiếp công dân.

Khẳng định công tác kiểm tra của Đảng là hết sức quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức đủ tài, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đảm bảo hợp tình, hợp lý; chú trọng giải quyết đơn thư đúng quy định, phục vụ nhân sự Đại hội đảng các cấp; giám sát trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tạo sự thống nhất cao trong công tác kiểm tra, giám sát.

Ghi nhận sự tận tụy trong công tác tham mưu, phục vụ của tập thể Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nỗ lực phát huy năng lực của mỗi cá nhân, học hỏi kinh nghiệm các tỉnh bạn để nâng cao chất lượng công việc; cải tiến phương pháp làm việc để tham mưu, phục vụ tốt hơn cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; chuẩn bị thật tốt điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo ngay với cấp trên để có giải pháp tháo gỡ.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy về tăng cường đào tạo, luân chuyển, phát triển, tạo nguồn cán bộ tại chỗ; cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc được hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu và sẽ tiếp tục quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ có cơ hội tiếp cận các nhiệm vụ công việc khác nhau để trưởng thành hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cảm ơn và mong muốn nhận được sự phối hợp của các ban cũng như Văn phòng Tỉnh ủy để có thể nhanh chóng tiếp cận công việc lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh phát triển trong thời gian tới./.
Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả bài viết: HG (tổng hợp)

Nguồn tin: Nguồn: thainguyen.gov.vn:

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:60 | lượt tải:16

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:77 | lượt tải:20

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:164 | lượt tải:43

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:174 | lượt tải:54

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:196 | lượt tải:60

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập49
  • Hôm nay13,494
  • Tháng hiện tại564,173
  • Tổng lượt truy cập17,494,131

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây