Khai mạc Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ tư - 08/12/2021 10:16   Đã xem: 534   Phản hồi: 0

Sáng 8/12, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND - UBND tỉnh, Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được khai mạc trọng thể.
Tham dự Phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Quân khu 1; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của tỉnh; đại diện các cơ quan doanh nghiệp Trung ương và địa phương và 61 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV.

Toàn cảnh kỳ họp
 Toàn cảnh Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIV

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 
Đây là Kỳ họp quan trọng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thông qua các nghị quyết quan trọng, là căn cứ để các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo.
Năm 2021, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh có tính chất mở đường, tạo đà cho tăng trưởng và phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của các cấp chính quyền; sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng với sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa tập trung phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế.
 
đc Phạm Hoàng Sơn Phó Bí thư thường trực Chủ Tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
 
Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 38 nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng của giai đoạn 2021 - 2025 như: Thông qua kế hoạch tài chính 05 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương; quyết định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025; thông qua cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới; Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025... Đây là những nội dung hết sức quan trọng quy định về cơ chế, chính sách, nguồn lực, ngân sách để huy động và tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu sử dụng ngân sách, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, xây dựng và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách của tỉnh năm 2022. Kỳ họp cũng sẽ xem xét thông qua một số chính sách để góp phần đảm bảo tốt công tác an sinh, xã hội đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. 
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nghiên cứu kỹ, thảo luận sôi nổi, hiến kế và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng vào các nội dung trình tại Kỳ họp; chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm mà cử tri đang quan tâm; biểu quyết, quyết định những nội dung quan trọng thuộc chương trình Kỳ họp đã được thông qua, góp phần làm nên thành công của Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri.
 
Đc Nguyễn Thanh Hải Ủy viên trung ương Đảng Bí Thư tỉnh ủy Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp
 
Dự phiên Khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Đồng chí ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ để thảo luận, cân nhắc kỹ và đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung của Kỳ họp, trong đó cần quan tâm hơn đến một số vấn đề sau: Nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thực chất, khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nguyên nhân; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để có các giải pháp, chương trình, kế hoạch, kịch bản điều hành linh hoạt, phù hợp, thể chế hoá vào trong các Nghị quyết của HĐND tỉnh, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2022… 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần khẩn trương triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. Đề nghị HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được ban hành; đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, để các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 đi vào cuộc sống ngay từ những tháng đầu, quý đầu.
 
Các đại biểu tham dự kỳ họp
 Các đại biểu dự Kỳ họp
Trong thời gian làm việc buổi sáng, Kỳ họp đã nghe Báo cáo, Tờ trình về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của UBND tỉnh,  báo cáo kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ công tác năm 2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tham gia xây dựng chính quyền năm 2021; Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo bằng hình ảnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ hai và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV…
Kỳ họp sẽ diễn ra trong 03 ngày từ ngày 8 đến 10/12/2021.

Ngọc Khuê - Duy Hưng

Tác giả bài viết: Ngọc Khuê - Duy Hưng

Nguồn tin: Hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên:

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

Thông tin văn bản

Xem thêm

Văn bản số:1903/SNV-CCVC

Văn bản Số: 1903 /SNV-CCVC Về việc thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ TT và TT

Lượt xem:616 | lượt tải:106

Thông tư số :13/2022/TT-BTTTT

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

Lượt xem:300 | lượt tải:67

Kế hoạch số: 23/KH-HNB

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ TRONG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ VÀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM”

Lượt xem:384 | lượt tải:67

Ban hành theo Quyết định số: 70a/QĐ-HN

TIÊU CHÍ CƠ QUAN BÁO CHÍ VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM

Lượt xem:506 | lượt tải:91

mẫu 1-ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM - SƠ YẾU LÝ LỊCH

Lượt xem:385 | lượt tải:109

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập75
  • Hôm nay1,250
  • Tháng hiện tại765,314
  • Tổng lượt truy cập11,786,794

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây