Khai mạc Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Thứ tư - 07/12/2022 13:31   Đã xem: 267   Phản hồi: 0

Sáng 7/12, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10. Tham dự Phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh đồng chủ trì phiên Khai mạc.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ
 
Bài phát biểu phiên khai mạc của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: 
Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp; ở trong nước áp lực lạm phát gia tăng, giá xăng dầu, nguyên vật liệu và chi phí đầu vào trong sản xuất tăng cao, thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn đã tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt đời sống của nhân dân; song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. 
Các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tăng trưởng kinh tế đạt 8,59%, cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây; quy mô sản xuất công nghiệp tiếp tục gia tăng, đạt giá trị 932 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59,5% trong cơ cấu của nền kinh tế, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa; giá trị xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng cao, đạt 32,1 tỷ USD, tăng 10,4%; thu ngân sách nhà nước vượt so với kế hoạch Trung ương và HĐND tỉnh giao, đạt trên 18.500 tỷ đồng; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,53 tỷ USD, trong đó có 15 dự án điều chỉnh, mở rộng với số vốn tăng thêm là 1,21 tỷ USD; chuyển đổi số tiếp tục là động lực quan trọng cho phát triển. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh được tăng cường, tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập phòng thủ năm 2022; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm từ 6,14% xuống còn 4,49% (giảm 1,65% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra).
HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế tuy đạt mức tăng trưởng cao nhưng bình quân 2 năm 2021 - 2022 vẫn chỉ đạt khoảng 7,5%, thấp hơn so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội 20 của Đảng bộ tỉnh là bình quân 8%/năm. Trong khi đó, tăng trưởng và quy mô kinh tế của tỉnh vẫn chủ yếu dựa vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài qua hoạt động xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp nội địa trong tỉnh còn chiếm tỷ trọng thấp. Hoạt động xuất khẩu đối mặt với thách thức không nhỏ khi nhu cầu của các thị trường xuất khẩu suy giảm. Trong khu vực nông nghiệp, mặc dù duy trì được đà tăng trưởng ổn định nhưng quy mô sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn nhỏ lẻ, năng suất lao động còn thấp.
Những vấn đề trên có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đời sống Nhân dân trong năm 2022; đòi hỏi cả hệ thống chính trị của tỉnh cần nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận, từ đó xây dựng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, tạo đà phát triển cho năm 2023 và những năm tiếp theo. 
Kỳ họp cuối năm có khối lượng công việc rất lớn, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về 47 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan tư pháp trình.
Một là, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; xem xét việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh; quyết định việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; danh mục các dự án thu hồi đất; giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng của tỉnh trong năm 2023.
Bên cạnh đó, để đảm bảo khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, sự thống nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định như: Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022…
Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, đánh giá đúng thực trạng, phân tích rõ những nguyên nhân để xem xét, quyết định những giải pháp, định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công cho năm 2023 đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hai là, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết định một số chính sách có liên quan trực tiếp tới đội ngũ cán bộ ở cơ sở và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của cử tri, như: Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và mức chi hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và học sinh năng khiếu thể dục thể thao; quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng; quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn...
Ba là, về hoạt động giám sát, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét, cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh; báo cáo công tác của Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; đồng thời xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Bốn là, tại Kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, nội quy kỳ họp HĐND tỉnh để thay thế các quy chế, nội quy cũ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và yêu cầu nhiệm vụ phát sinh trong thực tế, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.
Tại phiên Khai mạc, các đại biểu xem trình chiếu Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nghe  Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2021; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2023; Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và mức chi hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của HĐND tỉnh đạt được trong năm 2022. 
Đồng chí nhấn mạnh: 
- Kỳ họp thứ mười là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục. Trong đó, xác định những nội dung cần thực hiện ngay trong năm 2023 và và chặng đường tiếp theo của kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025; HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét, quyết định những vấn đề lớn, trọng tâm của tỉnh; đây đều là những vấn đề được đông đảo cử tri, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, cần được HĐND tỉnh xem xét, thảo luận thấu đáo và quyết nghị, góp phần thiết thực vào việc điều hành phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh bám sát chủ trương, định hướng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở các văn bản pháp luật liên quan, nêu cao vai trò, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân toàn tỉnh với tinh thần đoàn kết, dân chủ, công tâm, khách quan, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng các nội dung tại Kỳ họp trước khi quyết định theo thẩm quyền.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp
Trong phiên khai mạc, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Ban của HĐND tỉnh cũng đã trình bày các báo cáo, gồm: Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV; kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ bảy và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh; kết quả giám sát về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2021.
Trước khi kết thúc phiên làm việc, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với  đồng chí Trần Trọng Chung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên và đồng chí Trần Văn Hậu, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên. Hai đồng chí đã được tín nhiệm cao với số phiếu đạt 100%.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ  tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí được bầu vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Video: Lê Hưng

Tác giả bài viết: Ngọc Khuê

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:64 | lượt tải:17

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:80 | lượt tải:21

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:169 | lượt tải:45

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:176 | lượt tải:56

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:202 | lượt tải:62

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập60
  • Hôm nay19,556
  • Tháng hiện tại643,931
  • Tổng lượt truy cập17,573,889

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây