Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII

Thứ năm - 10/12/2020 08:51   Đã xem: 415   Phản hồi: 0

Sáng 09/12, tại Hội trường UBND tỉnh, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được khai mạc trọng thể. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Quân khu 1; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã; các Hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh.

 
HĐND

Toàn cảnh phiên Khai mạc

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh diễn ra sau thời điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đồng thời cho ý kiến về một số cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
ĐC Bùi Xuân hòa

Đ/C Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, thách thức được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử, đó là dịch Covid-19. Dịch bệnh đã tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội của toàn cầu và của Việt Nam, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng, giao thương, đầu tư bị gián đoạn; các hoạt động xã hội, nhất là y tế, giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa - thể dục, thể thao;… và đời sống mọi mặt của Nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ liên tục ở các tỉnh miền Trung gây ra những ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.  
Trong bối cảnh đó, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực, đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đến nay, có thể khẳng định: Chúng ta đã thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nên tình hình kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng tốt (Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 4,18%). An ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống Nhân dân được đảm bảo.
Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tích cực, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao…  
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII được tổ chức trong 03 ngày (từ ngày 09 đến ngày 11/12/2020). Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 59 báo cáo, đề án, tờ trình và dự kiến thông qua 42 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền trình, trong đó có 09 dự thảo nghị quyết về công tác cán bộ. 
ĐC BT Tỉnh ủy
Đ/C Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Kỳ họp

Phát biểu tại phiên họp đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh:  
Năm 2021, là năm đầu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp và biến động khó lường, kinh tế toàn cầu tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng do dịch Covid - 19; nhưng cũng mở ra những cơ hội mới của đất nước và của tỉnh, nhất là triển vọng về làn sóng đầu tư FDI mới; Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để chúng ta nhìn lại chặng đường phát triển vừa qua, đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác tư pháp và các mặt công tác khác; xác định những việc cần làm ngay, những việc cần tiếp tục hoàn thành trong năm 2021 và chặng đường tiếp theo của kế hoạch 5 năm; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà HĐND tỉnh đã đề ra.    
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu 6 nội dung đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nên quan tâm: Bám sát chủ trương, chỉ đạo, định hướng của Trung ương và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 23/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, sát với tình hình thực tiễn của tỉnh để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2021 - 2025 ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ; tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020; thảo luận và quyết định các cơ chế, chính sách đảm bảo đúng thẩm quyền, sát thực tiễn, có tỉnh khả thi cao, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành... tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát tại kỳ họp, nhất là hoạt động chất vấn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; phấn đấu tăng thu ngân sách, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên; đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.
Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XIII sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh theo thẩm quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, nêu cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn được cán bộ tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 Ngọc Khuê
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:60 | lượt tải:16

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:80 | lượt tải:20

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:166 | lượt tải:44

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:175 | lượt tải:55

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:198 | lượt tải:61

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập270
  • Hôm nay22,496
  • Tháng hiện tại595,993
  • Tổng lượt truy cập17,525,951

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây