Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp

Thứ ba - 22/06/2021 10:43   Đã xem: 497   Phản hồi: 0

Sáng ngày 21/6, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Phiên họp chính thức, Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để quyết định các vấn đề quan trọng và tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) bầu cử tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, Phó Trưởng BCĐ bầu cử tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Đỗ Đức Công, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh; Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí đại diện các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và 66 vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá: Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu hoạt động chính thức đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh, cũng như của chính quyền tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong bối cảnh tình hình đất nước và tỉnh ta có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, đặc biệt là những khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tham gia xây dựng chính quyền. Cùng với cử tri cả nước, cử tri trong tỉnh đã phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,67%. Kết quả đó thể hiện sự gắn bó và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân và là tiền đề để chúng ta tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền địa phương vững mạnh trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Với vị trí và vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, trong bối cảnh tỉnh Thái Nguyên đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và Vùng Thủ đô Hà Nội. Vì vậy yêu cầu đặt ra đối với hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV là tiếp tục kế thừa và phát huy tốt nhất những kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh qua các nhiệm kỳ; đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh của cả tập thể, để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách 66 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 198/NQ-UBBC ngày 08/6/2021 và đã cấp Giấy chứng nhận cho 66 đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, bầu cử các nhân sự quan trọng để hình thành bộ máy của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân trong nhiệm kỳ mới. Những người được HĐND lựa chọn, bầu và phê chuẩn phải là những hạt nhân tiêu biểu, là trung tâm đoàn kết để tiếp tục xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại mà Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá: Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ này là rất nặng nề, trọng tâm là thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Các đại biểu cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và trước Nhân dân, nhằm đáp ứng sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri trong toàn tỉnh; tiếp tục đổi mới toàn diện đối với các hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh theo hướng chú trọng đến vấn đề cải cách hành chính và nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước; trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành, chất lượng ban hành các loại văn bản về cơ chế, chính sách, đảm bảo tính sát thực, khả thi, đúng luật, đúng thẩm quyền và phải phù hợp với yêu cầu phát triển chung của tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể và phải nằm trong tầm nhìn chiến lược về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở; tăng cường, đổi mới phương thức đối với các hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử, đảm bảo giữ vững kỷ cương pháp luật. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa chương trình hành động của cá nhân mình, đảm bảo sát với thực tiễn; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tốt các hoạt động chất vấn, giám sát, tiếp xúc cử tri và kịp thời lắng nghe để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết về việc bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu các đồng chí đảm nhận chức vụ mới. Đồng chí khẳng định: Đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Kỳ họp

Với quyết tâm cao nhất, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy dân chủ, gương mẫu, trách nhiệm với công việc để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên. Với trọng trách được giao, đồng chí nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và những nội dung, định hướng phát triển theo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cũng tại Kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; HĐND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình, nghị quyết: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh. UBND tỉnh báo cáo, trình 11 tờ trình, nghị quyết về các nội dung: Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên (lần 2); điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường vành đai V đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang); chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên; đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Tức Tranh, huyện Phú Lương; quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, mở rộng, tôn tạo di tích nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên năm 1936 xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên....

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết về công tác cán bộ

Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội và 9 nghị quyết về công tác cán bộ. Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp đều là những nghị quyết quan trọng, nhằm kiện toàn bộ máy chính quyền tỉnh, đảm bảo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, góp phần cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian triển khai các nhiệm vụ, các công trình, dự án, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, tham gia tích cực vào các nội dung của Kỳ họp.

Đồng chí đề nghị ngay sau Kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong mọi hoạt động giữa bộ máy chính quyền của tỉnh với các cơ quan tư pháp, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên dưới sự lãnh đạo toàn diện của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh, trên cơ sở đó vận động Nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng tạo sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Đối với hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, tiếp tục kế thừa và phát huy tốt những kinh nghiệm hoạt động hiệu quả của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ trước; đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về phương thức, hình thức hoạt động để không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trên các mặt công tác, nhất là trong thực hiện hai chức năng quyết định và giám sát đã được pháp luật quy định, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.
UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về Chương trình Chuyển đổi số của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để phục vụ ngày càng tốt hơn nữa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tăng cường rà soát, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV cần nêu cao timh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực các tâm tư nguyện vọng của cử tri, đồng thời đôn đốc, giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, báo cáo đầy đủ kết quả các kỳ họp của HĐND tỉnh với cử tri và vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, quy định của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

 


 
thainguyen.gov.vn
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:60 | lượt tải:16

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:77 | lượt tải:20

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:164 | lượt tải:43

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:174 | lượt tải:54

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:196 | lượt tải:60

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập45
  • Hôm nay13,088
  • Tháng hiện tại563,767
  • Tổng lượt truy cập17,493,725

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây