Xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững

Thứ năm - 04/11/2021 07:16   Đã xem: 1071   Phản hồi: 0

Tại Lễ kỉ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (04/11/1831 - 04/11/2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có bài diễn văn hết sức quan trọng. Trong đó nêu rõ những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên cần thực hiện đồng thời chỉ ra những phương hướng để thực hiện. Nhân dịp kỉ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (04/11/1831 - 04/11/2021), Nhà báo Thái Nguyên xin giới thiệu tới độc giả bài toàn văn bài diễn văn này


Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đánh dấu chặng đường lịch sử 190 năm hình thành và phát triển của một địa phương có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, có nhiều thành tựu trong đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và có đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi thân ái gửi tới các các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên cùng toàn thể các quý vị đại biểu lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Trấn Thái Nguyên trở thành tỉnh Thái Nguyên từ ngày 04/11/1831 dưới thời nhà Nguyễn, là vùng đất lịch sử giàu truyền thống yêu nước. Nhắc đến Thái Nguyên là nhắc đến vùng đất “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc, là nơi “Địa linh nhân kiệt” gắn liền với tinh thần “thanh niên xung phong quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” qua 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc Việt Nam.
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Thái Nguyên luôn giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, quân sự và kinh tế. Với truyền thống yêu nước, các thế hệ người dân Thái Nguyên luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng, quật cường trong chiến đấu, đã lập nên nhiều chiến công hiển hách trong lịch sử dựng nước, chống giặc ngoại xâm.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên được Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ địa cách mạng, xây dựng An toàn khu kháng chiến - Thủ đô kháng chiến, nơi họp bàn và quyết định mở Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950, chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử và hàng loạt sự kiện quan trọng khác.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thái Nguyên đã làm tốt nhiệm vụ: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; chi viện cho chiến trường miền Nam, đóng góp nhiều sức người, sức của, chi viện cho tiền tuyến; vừa sản xuất, vừa chiến đấu, với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Tự hào về vùng đất và con người Thái Nguyên suốt chiều dài 190 năm lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển, chúng ta càng biết ơn sự lãnh đạo của Đảng, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc; sự cống hiến, hy sinh xương máu to lớn của các thế hệ tiền nhân, của biết bao người con ưu tú của quê hương Thái Nguyên, để Thái Nguyên ngày càng phát triển toàn diện, bền vững trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập.
Sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, giữ vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng; tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao trong nhiều năm liên tục. Trong những lúc khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, Thái Nguyên đã kiên cường, bản lĩnh, có nhiều cách làm linh hoạt, đổi mới, sáng tạo để phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Những thành tựu đạt được trong thời gian qua đã tạo cơ sở quan trọng cho tỉnh phát triển nhanh, vững chắc trong thời gian tới.
Nhân buổi lễ quan trọng này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn, đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong những năm qua, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thái Nguyên là tỉnh trung tâm vùng trung du miền núi phía Bắc, tiếp giáp Hà Nội và nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô; có điều kiện tự nhiên, tài nguyên đa dạng, phong phú, diện tích rộng lớn, Thái Nguyên cần phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của mình, biến khó khăn, thách thức thành động lực, cơ hội phát triển, tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống của Nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là nhiệm vụ quan trọng chiến lược của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Một là, cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bám sát đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Hai là, khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở để triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Thái Nguyên phải tích cực phấn đấu trở thành tỉnh tự cân đối được ngân sách, xứng đáng với vai trò, vị thế, tiềm năng của tỉnh trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc.
Ba là, quan tâm hơn nữa đến các vấn đề y tế, văn hóa, xã hội, phát triển giáo dục đào tạo, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao năng lực hệ thống y tế, đầu tư cho khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và nâng cao toàn diện đời sống của Nhân dân; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng văn hóa con người Thái Nguyên phát triển toàn diện; tăng cường quảng bá hình ảnh, những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn, gìn giữ phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương.
Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị văn minh, có giải pháp hỗ trợ khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân trong tỉnh đủ sức tham gia kết nối sâu vào các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế; tận dụng hiệu quả các cơ hội của các hiệp định thương mại tự do mang lại.
Năm là, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên với phương châm “cán bộ là gốc của mọi công việc, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, đủ đức, đủ tài”; tiếp tục phát huy truyền thống xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, đề cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ đổi mới.
Sáu là, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chủ động thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh là dịp để chúng ta tìm về cội nguồn, tự hào và tiếp tục khẳng định, giữ gìn, phát huy những thành quả dựng nước, giữ nước của vùng đất và con người Thái Nguyên trong suốt tiến trình lịch sử dân tộc. Tôi tin tưởng rằng, sự kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá các dân tộc Việt Nam nói chung và quê hương Thái Nguyên nói riêng sẽ là nguồn sức mạnh, động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên chung tay, đoàn kết, góp sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững.
Tôi xin chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đạt nhiều thắng lợi mới, xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí, đồng bào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

Thông tin văn bản

Xem thêm

Văn bản số:1903/SNV-CCVC

Văn bản Số: 1903 /SNV-CCVC Về việc thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ TT và TT

Lượt xem:619 | lượt tải:106

Thông tư số :13/2022/TT-BTTTT

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

Lượt xem:304 | lượt tải:67

Kế hoạch số: 23/KH-HNB

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ TRONG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ VÀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM”

Lượt xem:386 | lượt tải:68

Ban hành theo Quyết định số: 70a/QĐ-HN

TIÊU CHÍ CƠ QUAN BÁO CHÍ VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM

Lượt xem:508 | lượt tải:92

mẫu 1-ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM - SƠ YẾU LÝ LỊCH

Lượt xem:386 | lượt tải:110

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập236
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm235
  • Hôm nay38,776
  • Tháng hiện tại836,151
  • Tổng lượt truy cập11,857,631

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây