Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2: “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”

Thứ ba - 16/08/2022 09:34   Đã xem: 332   Phản hồi: 0

Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027 có chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ” sẽ diễn ra trong 02 ngày 5 - 6/9/2022 tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh với 175 đại biểu chính thức là các chức việc, giáo dân tiêu biểu. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thời - Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh về sự kiện này.

Ông Thời
Ông Nguyễn Văn Thời - Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh
 
PV: Thưa ông, được biết trong thời gian qua, thực hiện chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo, các tổ chức giáo hội của tỉnh phát triển lớn mạnh không ngừng. Xin ông cho biết khái quát về tình hình đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh.
 Ông Nguyễn Văn Thời:

- Đồng bào Công giáo ở Việt Nam nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng luôn là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là lực lượng quan trọng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tính đến nay đã có trên 30.000 nhân danh sinh hoạt tại 9 giáo xứ, 63 giáo họ ở tất cả 9 huyện, thành phố, thị xã; trong đó có 17 Linh mục, hơn 300 chức việc và gần 1.000 người là thừa tác viên, giáo lý viên  trưởng  các hội đoàn; có 49 nhà thờ, nhà nguyện. Hầu hết các giáo xứ, giáo họ đã và đang xây dựng, sửa chữa nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao của đồng bào Công giáo.
Trong thời gian vừa qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh Thái Nguyên có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, cùng nhau xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vừa góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh, giữ vững trật tự an ninh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa thực hiện tốt chương trình mục vụ hằng năm và đường hướng hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt giáo lý, củng cố đức tin, đào tạo linh mục, xây dựng cơ sở vật chất …, đồng bào  Công giáo đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước ở địa phương như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, do Trung ương UBĐKCG VN phát động gắn với phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, đạt được nhiều kết quả thiết thực. 
 Qua các phong trào, nhiều tấm gương tiêu biểu trong chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo đã được các cấp, các ngành tôn vinh, biểu dương.
PV:  Như vậy, mặc dù thành lập chưa lâu song Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã có rất nhiều hoạt động, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Thời: 

- UBĐKCG tỉnh tuy mới thành lập và hoạt động hơn 5 năm, nhưng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể của mình đã bước đầu khẳng định được vai trò tổ chức, hướng dẫn, tập hợp động viên đồng bào Công giáo tỉnh nhà tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vị thế của UBĐKCG là cầu nối giữa nhà nước và giáo hội, là chỗ dựa tin cậy của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác vận động, tập hợp đồng bào Công giáo trong tỉnh, là nơi chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo tin tưởng chia sẻ, đồng hành và phản ánh tâm tư nguyện vọng đến các cơ quan Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp để kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của đồng bào Công giáo. 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016 - 2022, Ban Thường trực UBĐKCG tỉnh đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức, hướng dẫn, tập hợp, động viên đồng bào Công giáo tỉnh nhà tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, tập hợp, phản ánh tâm tư, tình cảm để kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đồng bào Công giáo. 
Cụ thể, thời điểm trước Đại hội, trên địa bàn tỉnh hiện có 9 giáo họ xứ, 63 giáo họ có 49/55 giáo họ có đất để xây dựng cơ sở thờ tự. Còn nhiều giáo họ chưa có đất nên các sinh hoạt, nghi lễ tôn giáo đang phải mượn nhà dân, có một số giáo xứ giáo họ đã có đất do lịch sử để lại nhưng chưa làm thủ tục theo quy định của pháp luật về giao đất, cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, còn nhiều giáo họ thông qua cá nhân mua đất, nhận hiến tặng của giáo dân rồi tự xây dựng cơ sở tôn giáo. Trước tình hình đó, Ủy ban đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, chính quyền các cấp và các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát thực trạng tình hình sử dụng đất của các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh, phối hợp với các cơ quan, đặc biệt là phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường để tuyên truyền vận động các giáo xứ, giáo họ thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục giao đất và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo.
Trong nhiệm kỳ qua, UBĐKCG tỉnh đã phối hợp giúp đỡ cho các giáo xứ, giáo họ có nhu cầu giao đất, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, kết quả đã có thêm 3 giáo họ đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: Giáo họ Đình Cả, Giáo họ Hoàng Nông, Giáo họ Tân Cường 2 và 04 giáo họ đã được đưa vào quy hoạch đất tôn giáo gồm các giáo họ: Giáo họ Núi Hột, Giáo họ Coong Lẹng, Giáo họ La Muôi, Giáo họ Hoàng Mai và đang chờ phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
Chúng tôi cũng đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các giáo họ thực hiện đúng trình tự, thủ tục xây dựng cơ sở tôn giáo, 5 năm qua không xảy ra các vụ việc xây dựng cơ sở thờ tự không có giấy phép. Số cơ sở tôn giáo được cấp phép xây dựng mới 7 cơ sở là: Giáo họ La Đao, Giáo họ Huống Trung, Giáo họ Tam Giang, Giáo họ Đình Cả, Giáo họ Yên Sơn, Giáo họ Tân Cường 1, giáo họ Tân Thành (Bản Ngoại) 
Nhiệm kỳ 2016-2022, UBĐKCG đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen 3 năm liền từ năm 2019 đến 2021, đặc biệt là Trung ương UBĐKCG Việt Nam đã ghi nhận thành tích và tặng Bằng khen 5 năm liền từ năm 2017 đến 2021, đồng thời tặng Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc”. UBĐKCG tỉnh đã biểu dương 168 đại biểu (gồm cá nhân và các gia đình Công giáo tiêu biểu).
Lễ thánh giáo xứ Linh Sơn
Hoạt động trong Ngày lễ Thánh tại Giáo xứ Ngọc Lâm (xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên).
 
PV: Chủ đề của Đại hội lần thứ II là “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”, xin ông nói rõ thêm về nội dung này.
 Ông Nguyễn Văn Thời: 

- “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ” là chủ đề của Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, cũng là mục tiêu chung của UBĐKCG Việt Nam và UBĐKCG các tỉnh, thành. Với ý nghĩa luôn đồng hành cùng dân tộc và giáo hội, các thành viên UBĐKCG Việt Nam luôn luôn hiệp thông với giáo hội, cùng giáo hội chăm lo cho mọi thành phần dân Chúa trên quê hương Việt Nam; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dấn thân vào đời sống xã hội Việt Nam để phục vụ mọi người trong vui mừng và hy vọng; tiếp tục sứ mệnh phục vụ cộng đồng dân tộc và giáo hội để góp phần hiện thực hóa phương châm “tốt đời-đẹp đạo” của người Công giáo.
Thực hiện chủ đề này, trong nhiệm kỳ tới UBĐKCG tỉnh Thái nguyên tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tỉnh Thái Nguyên tích cực thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam; tăng cường mối quan hệ giữa các thành phần dân Chúa với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tạo sự đồng thuận xã hội; Phối hợp, động viên để tổ chức Giáo hội, đồng bào Công giáo phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của đạo Công giáo trong đời sống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và cơ sở tôn giáo; thực hiện các hoạt động tôn giáo trên nền tảng căn bản của những giá trị giáo lý yêu thương và phục vụ với truyền thống sống “Tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc; tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.
-    Trân trọng cảm ơn ông!

Tác giả bài viết: Ngọc Khuê

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:64 | lượt tải:18

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:80 | lượt tải:21

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:169 | lượt tải:45

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:176 | lượt tải:56

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:203 | lượt tải:62

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập165
  • Hôm nay22,414
  • Tháng hiện tại669,571
  • Tổng lượt truy cập17,599,529

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây