KẾ HOẠCH VỀ VIỆC ĐỔI, CẤP THẺ HỘI VIÊN HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2026

Ngày 06/5/2021 Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-HNBVN về việc đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt nam giai đoạn 2021-2026. Việc xét đổi, cấp thẻ giai đoạn 2021-2026 cho hội viên Hội Nhà báo Việt Nam nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ hội viên, tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ chức Hội phù hợp với yêu câu và nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam theo Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh. đạo của Đảng với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Đây là dịp các cấp Hội Nhà báo xem xét, rà soát lại tiêu chuẩn, phẩm chất của từng hội viên ngay từ cấp hội, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong hoạt động Hội.

Số kí hiệu kh số 99/KH-HNBVN
Ngày ban hành 06/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/05/2021
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Hội Nhà báo Việt Nam
Người ký Hồ Quang Lợi

Nội dung

Mẫu thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021-2026 về cơ bản kế thừa quy cách, hình thức và nội dung thông tin thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021. 
I. NỘI DUNG 
1. Trung ương Hội xây dựng Kế hoạch đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021-2026; ban hành Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch - đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021-2026 tới tất cả các cấp Hội và hội viên; 
- Thành lập Ban Chỉ đạo đổi, cấp thẻ và hai Tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban nhập dữ liệu và Tiểu ban hoàn thiện thẻ; 
- Tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ đổi, cấp thẻ hội viên của các cấp Hội, hoàn thành việc in thẻ. 
2. Các cấp Hội thành lập Ban đổi, cấp thẻ để tổ chức thực hiện lập và xét duyệt danh sách hội viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đổi, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026 theo Hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, gửi về Trung ương Hội. Sau khi tiếp nhận thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026, các cấp Hội có trách nhiệm tổ chức trao thẻ trực tiếp tới hội viên. 
II. SỐ LƯỢNG HỘI VIÊN ĐỔI, CẤP THẺ:
 Số lượng hội viên tham gia đổi và cấp thẻ giai đoạn 2021-2026: Dự kiến trên 26.000 hội viên. 
III. THỜI GIAN ĐỔI, CẤP THẺ:
 - Ngày 06/5/2021, Trung ương Hội ban hành Hướng dẫn về việc đổi, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026 tới các cấp Hội. 
- Từ ngày 01/6 - 31/7/2021, Trung ương Hội nhận hồ sơ đổi, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026 từ các cấp Hội gửi lên. 
- Dự kiến quý IV năm 2021 cấp phát thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021-2026. 
IV. KINH PHÍ: Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng dự toán kinh phí tổ chức đổi, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026 trình Thường trực Hội phê duyệt 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Văn phòng phối hợp với Ban Công tác Hội soạn thảo các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đổi, cấp thẻ và các Tiểu ban giúp việc trình Thường trực Hội; Văn phòng chuẩn bị công tác tổ chức, hậu cần phục vụ công tác đổi, cấp thẻ. 
2. Ban Công tác Hội chủ trì, phối hợp Văn phòng xây dựng kế hoạch chi tiết triên khai đổi, cấp thẻ; hoàn thiện phần mềm Quản lý hội viên, dự trù thiết bị vật tư in thẻ trình Thường trực Hội. Ban Công tác Hội soạn thảo Hướng dẫn các cấp Hội về đổi, cập thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026 trình Thường trực Hội. 
3. Các cấp Hội và hội viên kiểm tra, rà soát, chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên trước khi gửi về Hội Nhà báo Việt Nam; Ban đổi, cấp thẻ các cấp Hội tổ chức xét duyệt danh sách hội viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đổi, cấp thẻ hội viên mới (theo mẫu) gửi về Trung ương Hội. 
 

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

09/2023/NQ-HĐND 20/07/2023 Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông
375/QĐ-TTg 12/04/2023 Ngày 12/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 375/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 124/QĐ-BNV ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Bộ Nội vụ.
45a/QĐ-HNBV 20/03/2023 Ngày 20/3/2023, Hội Nhà báo Việt Nam đã có Quyết định số 45a/QĐ-HNBVN về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng. Dưới đây là nội dung Quy chế này.
Quyết định số 1131/QĐ-HNBVN 24/12/2018 Ngày 24 /12/2018, đồng chí Thuận Hữu - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ký, ban hành Quyết định số số 1131 /QĐ-HNBVN ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Nội dung Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Người làm báo Việt Nam gồm 3 chương và 7 điều quy định cụ thể những điều nhà báo cần làm và không được làm.
Ban hành theo Quyết định số: 70a/QĐ-HN 21/06/2022 Tiêu chí cơ quan văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 70a/QĐ-HNBVN ngày 21/6/2022 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây