Phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu - 10/11/2023 08:47   Đã xem: 122   Phản hồi: 0

Sáng 8/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa Quốc hội,

Thưa đồng bào và cử tri cả nước,

Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, sôi nổi, với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, đã có 457 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn; 152 lượt đại biểu Quốc hội thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 39 lượt đại biểu tranh luận, còn 310 đại biểu đăng ký chất vấn, 15 đại biểu đăng ký tranh luận nhưng chưa được chất vấn, tranh luận, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội gửi câu hỏi đến Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các Trưởng ngành để được trả lời bằng văn bản theo quy định.

tin1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Đăng Khoa
 

Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV, Thủ tướng, tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Với phạm vi chất vấn rất rộng, liên quan đến 21 lĩnh vực khác nhau, được sắp xếp thành 4 nhóm lĩnh vực. Các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề; các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, cơ bản đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để khắc phục. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Trong 2,5 ngày làm việc, đã có 457 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn; 152 lượt đại biểu Quốc hội thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 39 lượt đại biểu tranh luận.

Kính thưa Quốc hội,

Qua báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội và kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy, về cơ bản, các nghị quyết của Quốc hội đã được các cơ quan triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm với nhiều giải pháp đồng bộ, đã tạo được chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cụ thể ở hầu hết các lĩnh vực góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hằng năm theo nghị quyết của Quốc hội.

Bên cạnh đó, báo cáo của các cơ quan và chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội cũng chỉ rõ việc triển khai một số nghị quyết, nhiệm vụ còn chậm, một số nội dung, chỉ tiêu trong các nghị quyết chưa hoàn thành, chưa đạt yêu cầu, chậm chuyển biến, chưa được giải quyết dứt điểm hoặc còn khó khăn, vướng mắc, cần phải được khắc phục, tháo gỡ, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Việc triển khai một số nghị quyết, nhiệm vụ còn chậm, một số nội dung, chỉ tiêu trong các nghị quyết chưa hoàn thành, chưa đạt yêu cầu.

Trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn, Quốc hội sẽ xem xét ban hành Nghị quyết về chất vấn vào cuối kỳ họp. Đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát và chất vấn, tập trung vào việc khắc phục kịp thời, đầy đủ, hiệu quả những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong từng lĩnh vực. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin tổng hợp bước đầu và nhấn mạnh một số nội dung chính sau đây:

Thứ nhất, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm; rà soát, xây dựng hệ thống văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành bảo đảm đầy đủ, đồng bộ và thống nhất; xem xét, xử lý nghiêm cá nhân, tập thể trong việc chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết hoặc ban hành không đúng thẩm quyền, không đúng quy định của pháp luật. Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, không để phát sinh thủ tục, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới không phù hợp, thiếu tính khả thi.

Thứ hai, đối với lĩnh vực kinh tế tổng hợp

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và hộ kinh doanh; tập trung phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt của các đô thị lớn và các cực tăng trưởng để thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế. Tập trung ưu tiên thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi xã hội.

Tập trung mọi nỗ lực để sớm hoàn thành, phê duyệt, quyết định các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch. Triển khai kịp thời các giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân các chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; đầu tư công, vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thống nhất nhận thức, không để kéo dài, ách tắc những vướng mắc, bất cập về sử dụng kinh phí chi thường xuyên có tính chất đầu tư. Rà soát, hoàn thiện pháp luật; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, tỷ lệ chi phí trả nợ… trong giới hạn cho phép, tiếp tục cải thiện tín nhiệm quốc gia; khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật, chính sách thuế theo Kế hoạch 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sửa đổi quy định về mở rộng nguồn thu, chống xói mòn cơ sở thuế. Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị trong Nghị quyết 74/2022/QH15 của Quốc hội về giám sát tối cao việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản công; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công, sớm giải quyết dứt điểm các tài sản công dôi dư sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả và thực chất phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và các dự án, doanh nghiệp thua lỗ. Tiếp tục quan tâm phát triển thị trường vốn; cải thiện điều kiện tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. Rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, có giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật cho khách hàng nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

tin 2

Toàn cảnh phiên bế mạc. Ảnh: Đăng Khoa
 

Thứ ba, đối với lĩnh vực kinh tế ngành

Khẩn trương phê duyệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, Quy hoạch điện 8, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo đảm cung cấp đủ điện, xăng, dầu cho sản xuất và tiêu dùng; sớm hoàn thiện thị trường mua bán điện cạnh tranh, cơ chế mua bán điện trực tiếp, cơ chế khuyến khích phát triển nguồn điện áp mái, tự sản, tự tiêu. Bố trí đủ nguồn lực, bảo đảm đến năm 2025, hoàn thành việc cấp điện cho người dân, kể cả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ triển khai các loại hình khu công nghiệp mới (như khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chuyên ngành) nhằm hình thành chuỗi liên kết ngành, nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất công nghiệp, năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; tận dụng các thị trường hiện có, khai thác các thị trường mới tiềm năng.

Tăng cường quản lý, giám sát hàng hóa trên môi trường không gian mạng; tổ chức triển khai Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương nhằm tăng cường quản lý toàn diện giao dịch giữa người mua và người bán trên không gian mạng. Hoàn thiện chính sách quản lý đối với các loại hình thuốc lá thế hệ mới. Trong năm 2024, ban hành Bộ tiêu chí để xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam; ngăn chặn hiệu quả tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

- Rà soát, sửa đổi Bộ tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 bảo đảm phù hợp với từng địa phương, vùng, miền; nghiên cứu có chính sách hỗ trợ sau khi được công nhận xã nông thôn mới. Thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong năm 2024, hoàn thành rà soát, phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp. Giải quyết triệt để việc chậm chi trả kinh phí khoán bảo vệ rừng; nghiên cứu nâng định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng phù hợp với thực tiễn và điều kiện ngân sách; phát huy giá trị đa dịch vụ hệ sinh thái rừng, tạo việc làm, sinh kế dưới tán rừng.

Sắp xếp, di dời, bố trí lại dân cư vùng có nguy cơ hoặc vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai bảo đảm phù hợp với tập quán, văn hóa và sinh kế cho người dân. Tổ chức triển khai Luật Hợp tác xã năm 2023, thực hiện chính sách hỗ trợ, phát triển, nâng cao số lượng, chất lượng các hợp tác xã nông nghiệp, chú trọng xây dựng và phát triển mạnh hơn nữa sản phẩm OCOP.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án hạ tầng giao thông, nhất là các dự án, công trình trọng điểm. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là các dự án đường bộ cao tốc và phân kỳ đầu tư phù hợp. Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp. Ban hành quy chuẩn đường cao tốc của Việt Nam trong quý I năm 2024. Có cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

Trong năm 2024, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến hệ thống thu phí điện tử không dừng; xử lý dứt điểm các vướng mắc, bất cập đối với một số dự án BOT. Huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm quy định về tổ chức giao thông, hiện tượng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông sau khi giải tỏa. Có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định về “Chuẩn tắc dự kiến nạo vét” đối với luồng hàng hải Định An-Cần Thơ. Sớm đầu tư, đưa vào khai thác, sử dụng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc.

- Xây dựng dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Trong năm 2024, ban hành Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển đô thị. Hoàn thiện hệ thống dữ liệu, đẩy mạnh số hóa trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Ban hành đầy đủ 12 bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện chính sách về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Đẩy mạnh phân cấp, triển khai hiệu quả Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030; đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội.

- Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Sớm ban hành Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia; các quy chuẩn quốc gia về môi trường và quy định về hoạt động lấn biển. Triển khai thực hiện các biện pháp xử lý rác thải, chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế, giảm thiểu chôn lấp rác thải.

Khẩn trương ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt; rà soát, ban hành các quy chuẩn quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt. Nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường; xây dựng và triển khai các phương án xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề rác thải, nước thải, ô nhiễm tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp, các lưu vực sông, hệ thống thủy lợi... Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm việc khai thác khoáng sản trái phép. Tăng cường khả năng cảnh báo về thiên tai; đề xuất các biện pháp công trình và phi công trình để phòng, chống hiệu quả tình trạng sạt lở đất. Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm trường.


Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra trong 2,5 ngày. Ảnh: Đăng Khoa
 

Thứ tư, đối với lĩnh vực nội chính, tư pháp

- Sớm hoàn thành có chất lượng hệ thống vị trí việc làm trong toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ đồng bộ để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024. Có giải pháp đồng bộ để giảm số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên cơ sở đẩy mạnh tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Sớm trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy và các luật có liên quan bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý về bảo đảm an toàn điện. Chỉ đạo các địa phương khẩn trương tích hợp, đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy, chú trọng xây dựng mạng lưới giao thông và hệ thống cấp nước đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Chủ động dự báo và giải quyết các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tiếp tục tăng cường đấu tranh các loại tội phạm, nhất là tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng...

Khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó, nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tăng cường điều tra, xử lý nghiêm các hành vi làm lộ, lọt, mua, bán dữ liệu cá nhân; rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Nâng cao chất lượng giám định tư pháp. Tăng cường công tác kiểm toán, thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm toán nhà nước và việc thực hiện các kết luận kiểm toán nhà nước.

Thứ năm, đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội

- Quan tâm bố trí nguồn lực cho giáo dục, đào tạo và văn hóa. Xây dựng, trình Quốc hội ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam tại kỳ họp gần nhất. Chú trọng phát triển, nâng cao vị thế thể thao thành tích cao của Việt Nam trong khu vực ASEAN và châu Á. Thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành du lịch; nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

- Tiếp tục chuyển dịch phát triển hạ tầng viễn thông truyền thống sang hạ tầng số. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Phấn đấu trong quý I năm 2024, hoàn thành việc cung cấp dịch vụ viễn thông di động tại các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo; ưu tiên thực hiện đối với 178 thôn chưa có điện thuộc khu vực đặc biệt khó khăn.

Tăng cường công tác quản lý báo chí, xử lý vi phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin, đặc biệt là tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, tạp chí điện tử, mạng xã hội. Sớm xây dựng nghị định về quản lý mạng xã hội; quản lý chặt chẽ các nền tảng số nước ngoài, đẩy mạnh phát triển các nền tảng số trong nước, nhất là các nền tảng số quốc gia để tiếp cận đến đông đảo người dân. Đẩy nhanh việc triển khai quy hoạch báo chí; chú trọng các giải pháp hỗ trợ báo chí phát triển khi thực hiện giai đoạn 2 của Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

- Sớm sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học và công nghệ. Tăng cường liên kết, kết nối cung cầu phát triển thị trường khoa học công nghệ. Hoàn thiện đồng bộ cơ chế quản lý tài chính, phương thức đầu tư cho khoa học, công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trongviệc thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

- Tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Khẩn trương ban hành Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2025. Tăng cường kiểm soát chất lượng, hiệu quả biên soạn, thẩm định và việc phát hành sách giáo khoa; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và thiếu giáo viên dạy các môn học mới.

Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi các quy định về tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhà giáo khi cải cách chính sách tiền lương. Tiếp tục quan tâm đầu tư bảo đảm các quy chuẩn về đội ngũ, cơ sở vật chất, trường, lớp, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Thực hiện tự chủ đại học thực chất; nâng cao chất lượng giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số. Giải quyết cơ bản tình trạng bạo lực học đường; phòng, chống đuối nước của học sinh.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện đồng bộ các chính sách, có giải pháp đột phá phát triển và đổi mới giáo dục nghề nghiệp; tạo chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, cơ cấu và chất lượng, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao cho những ngành, lĩnh vực mới nổi, trong đó tập trung đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất chip bán dẫn đến năm 2025 và năm 2030. Thực hiện hiệu quả công tác hướng nghiệp, các giải pháp phân luồng trong giáo dục phổ thông.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng thực hiện các chính sách xã hội, gắn với quản lý phát triển xã hội bền vững, giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, xử lý kịp thời và có hiệu quả các rủi ro, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại. Khẩn trương hoàn thành Đề án nâng cao năng lực dự báo cung-cầu lao động; nghiên cứu, xây dựng đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế hòa giải lao động, trọng tài lao động trong giải quyết tranh chấp lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Từng bước khắc phục tình trạng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh chưa đồng đều giữa các tuyến, vùng miền. Ưu tiên bố trí ngân sách cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, bảo đảm chỉ tiêu Quốc hội đề ra tại Nghị quyết số 18/2008/QH12 và Nghị quyết số 99/2023/QH15. Có giải pháp đột phá giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện công lập; bảo đảm duy trì tỷ lệ tiêm các loại vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng trên 90%.

Nghiên cứu cơ chế hoàn trả tiền cho người dân khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc điều trị; giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng bảo hiểm y tế. Tổ chức triển khai các chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế; khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh; sớm trình Quốc hội Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); hoàn thiện chính sách xã hội hóa tại các bệnh viện công lập; nâng cao chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ nhân viên y tế, trong đó có nhân viên y tế thôn, bản. Chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong mua sắm thuốc, thiết bị y tế và trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế, chỉ định sử dụng dịch vụ y tế quá mức cần thiết trong khám bệnh, chữa bệnh.

Thực hiện liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực trong ngành Y tế. Trong năm 2024, có phương án giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bất cập, sớm đưa Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam vào hoạt động.

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa đồng bào và cử tri cả nước,

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách quý, đồng bào, cử tri cả nước đã dành thời gian quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động của Quốc hội; cảm ơn Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các vị Trưởng ngành đã có sự chuẩn bị chu đáo, trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội; cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tích cực nghiên cứu, tham gia chất vấn, tranh luận với nhiều ý kiến thẳng thắn, sâu sắc, thiết thực. Trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã kịp thời đưa tin, tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp đến đồng bào, cử tri và Nhân dân cả nước.

Tôi xin phép được kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội! Xin mời Quốc hội nghỉ.

Nguồn tin: Theo nhandan.vn:

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập112
  • Hôm nay39,083
  • Tháng hiện tại555,230
  • Tổng lượt truy cập22,949,233

Hình ảnh nổi bật

STT 13

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:94 | lượt tải:35

STT 13

Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên mới

Lượt xem:97 | lượt tải:33

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:577 | lượt tải:131

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:575 | lượt tải:183

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:751 | lượt tải:188

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây